Protocol de cancel·lacions

Protocol de cancel·lacions

En realitzar la reserva, cal fer una paga i senyal del 30% per les parcel·les i del 50% pels bungalous.


Si el client cancel·la amb 15 dies o més d’antelació, se li farà la devolució del 100% de la paga i senyal, descomptant les depseses de gestió, sempre que el client enviï un correu electrònic indicant que vol cancel·lar la reserva i el número de compte on vol que se li faci la corresponent transferència.


Si el client cancel·la amb entre 7 i 15 dies d’antelació, se li farà la devolució del 50%, exceptuant els següents casos, en què se li farà la devolució del 100% de la paga i senyal, descomptant les despeses de gestió:

  1. Ingrés hospitalari del propi client o d’un familiar de primer grau (pare, mare, fill/a, germà/ana...), sempre que aquest ingrés hospitalari es pugui demostrar amb algun document fefaent.
     
  2. Defunció del propi client o d’un familiar de primer grau.


Si el client cancel·la entre 7 i 1 dia d’antelació, no se li farà cap tipus de devolució, exceptuant els següents casos, en què se li farà la devolució del 50%:

  1. Ingrés hospitalari del propi client o d’un familiar de primer grau (pare, mare, fill/a, germà/ana...), sempre que aquest ingrés hospitalari es pugui demostrar amb algun document fefaent.
     
  2. Defunció del propi client o d’un familiar de primer grau.

 

Top