reserva online ca

Obert Tot L'any

 +34 972 59 70 74

 

RESERVA ONLINE

Avís Legal sobre les Condicions Generals i l’ús de la web de Càmping Esponellà

Aquest document expressa els termes i condicions generals que regulen l’ús de la web www.campingesponella.com d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.
Aquesta pàgina web i el seu domini pertanyen a Càmping Esponellà, en el Registre Mercantil de Girona al volum 110, foli 71, full número GI-5750 i amb CIF número B17019803.
Per contactar amb les nostres oficines es pot fer per telèfon ( +34972597074), fax ( +34972597132), per correu ordinari (Cra de Banyoles a Figueres, Km 8. 17832 Esponellà – Girona- Catalunya) o correu electrònic (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. )
La utilització per part de l’usuari dels serveis continguts a la Web implica l’acceptació expressa d’aquestes condicions generals. A més, per a contractar els serveis oferts s'haurà de ser major d’edat (18+) i disposar de la capacitat legal necessària. Les dades introduïdes als formularis per l’usuari hauran de ser verdaderes, exactes, completes i actuals.
La tramitació d'una reserva o d'un altre servei per part de l’usuari implica el coneixement i l’acceptació expressa d'aquestes Condicions Generals, les condicions específiques de reserva aplicables i el reglament intern del càmping. Tota la documentació és accessible des de l’apartat de descàrregues de la Web.

Protecció de dades

En compliment de la Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, Càmping Esponellà informa que: les dades identificatives i personals proporcionades per l’usuari en el marc d'aquest lloc web, via formulari o via e-mail, són confidencials i formaran part dels fitxers informatitzats titularitat de Càmping Esponellà, que serà l’únic destinatari d'aquestes dades.
Aquests fitxers contenen la informació indispensable per proporcionar els productes i serveis oferts a través de la web o per poder atendre les consultes dels usuaris. Així mateix es podran utilitzar per realitzar anàlisis estadístiques i donar compliment als requisits de comptabilitat, facturació i auditoria de Càmping Esponellà.
Els usuaris autoritzen expressament a Càmping Esponellà a enviar-los informació comercial dels seus productes i serveis. Els usuaris podran revocar la seva autorització en qualsevol moment notificant-ho via e-mail, fax o correu ordinari.
Càmping Esponellà com a responsable del fitxer es compromet a complir l’obligació de secret respecte dels continguts. El titular de les dades de caràcter personal tindrà el dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació respecte a tantes dades seves com existeixin emmagatzemades a l’esmentada base de dades. El dret a l’oposició podrà ser exercit per escrit via e-mail, fax o correu ordinari.
Independentment de les dades de caràcter personal que puguin facilitar els usuaris, Càmping Esponellà registra les dades d’accés de tots els usuaris que visiten la web amb finalitats estadístiques i analítiques. La informació recollida inclou la data i l'hora d’accés a la web, el temps de permanència, les pàgines visitades el proveïdor i el medi d’accés de l’usuari i, quan és aplicable, l’enllaç extern des del qual s’ha accedit.

Continguts de la Web

Les tarifes vigents indicades a la web inclouen l’IVA.
Càmping Esponellà edita els continguts de la web amb la màxima diligència possible, però podria donar-se el cas que, per causes alienes a la voluntat de l’empresa, es produís algun error tipogràfic o que alguna dada o informació no estigués actualitzada en el moment de ser consultada per l’usuari. Per aquest motiu Càmping Esponellà manifesta que les referències (imatges i descripcions) als productes i serveis així com els preus i condicions estipulats tenen una mera funció orientativa i no són vinculants fins a la confirmació expressa de la petició. Si algun usuari hagués pres la decisió de contractació basant-se en un informació errònia publicada a la web, Càmping Esponellà li ho comunicarà i aquest tindrà el dret de rescindir el contracte sense cap cost per la seva part.
No tots els productes i serveis presentats a la web estan disponibles durant tota la temporada. També poden figurar imatges d'esdeveniments que tan sols s’ofereixen de manera puntual durant la temporada o en anys concrets (p.e. aniversaris).
Els enllaços externs a altres pàgines que figuren a la web s’ofereixen a efectes merament informatius a l’usuari, de manera que Càmping Esponellà no es responsabilitza dels productes, serveis o continguts que s’ofereixin o subministrin a les pàgines de destinació ubicades en un altre domini.
Càmping Esponellà podrà modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, la configuració i els continguts de la web així com l’accés a aquesta. Tampoc no garanteix la continuïtat del funcionament de la web i que aquesta es trobi en tot moment operativa i disponible.
Tots els continguts, marques, logotips, dibuixos etc., que figuren a la web de Càmping Esponellà, es troben protegits per els drets de propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats per Càmping Esponellà o altres autors o titulars de'aquests drets. Per tant, queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts de la web per a usos diferents de la legítima informació o contractació per part dels usuaris dels serveis oferts. La violació dels anteriors drets serà perseguida segons conformitat amb la legislació vigent.
Només es podran reproduir continguts sota autorització expressa i per escrit de Càmping Esponellà.

Legislació

L’usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és l’espanyola. Seran competents per conèixer les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules els jutges i Tribunals de Girona. En cas de litigis amb usuaris domiciliats en un estat membre de la Unió Europea diferent a Espanya les parts acorden, amb renuncia la fur que pogués correspondre’ls, que la competència judicial internacional per conèixer el litigi derivat de la aplicació d’aquestes condicions generals per a la contractació correspondrà al jutges i Tribunals de la ciutat de Girona.
Càmping Esponellà es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns en els termes i condicions establerts. La publicació d'unes noves condicions generals anul·la la vigència de les actuals, i seran aplicades a qualsevol contractació realitzada a partir d’aquest moment.
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals a tota la resta, tenint tal disposició, o la part de la mateixa que resulti afectada, per no estar inclosa.

Política de cancel·lació

Aquestes condicions descriuen com efectuar les cancel·lacions

- Si es cancel·la o modifica la reserva fins a 15 dies abans de la data d’arribada, no s’efectuaran càrrecs.

-Si es cancel·la o modifica la reserva fins a 7 dies abans de la data d’arribada, es carregarà el 50% de l'import total de la reserva.

-Si es cancel·la o modifica la reserva fora del termini o no es presenta a l’establiment, es carregarà el 100% de l'import total de la reserva.


Defineixen les condicions dels dipòsits i els pagaments per avançat.

- En temporada alta es demana que es faci una paga i senyal del 30% del preu final dels bungalous. Els clients es posaran en contacte amb nosaltres i els facilitarem les dades bancàries per a poder-la realitzar.